KAMPUS KOLÉGIA ANTONA NEUWIRTHA

POSTAVME DOMOV
špičkovému VZDELÁVANIU

KAMPUS KOLÉGIA ANTONA NEUWIRTHA

POSTAVME DOMOV
špičkovému VZDELÁVANIU

VÍZIA PROJEKTU

Miesto, ktoré koncentruje a rozvíja talent z celého slovenska

Odliv talentov do zahraničia je na Slovensku výraznejší ako vo väčšine krajín EÚ. Doma pre týchto mladých ľudí doposiaľ nebol vytvorený dostatočne kvalitný priestor pre rozvoj ich plného intelektuálneho a charakterového potenciálu.

Kampus Kolégia Antona Neuwirtha bude unikátny priestor, ktorý svojimi dlhodobými vzdelávacími programami poskytne rozvoj mladým talentovaným ľuďom z celého Slovenska.

Dashboard mockup

Prejdite sa virtuálne
po kampuse

VIZUALIZÁCIE KAMPUSU

IVANKA PRI DUNAJI,
BRATISLAVSKÝ KRAJ

Súčasťou Kampusu Kolégia Antona Neuwirtha bude:

• základná škola
• stredná škola
• telocvičňa
• vysokoškolské Kolégium s internátom
• kaplnky
• prechodné ubytovanie pre zamestnancov a členov tímu

architektonická vizualizácia kampusu zhora
architektonická vizualizácia základnej školy zhora
architektonická vizualizácia základnej školy z pohľadu námestia
architektonická vizualizácia parku kampusu

ROČNE vašA
podporA poskytne
ŠPičkové vzdelanie:

200+
DEŤOM
na základnej škole
160+
STREDOŠKOLÁKOM
z celého Slovenska a Českej republiky
50+
VYSOKOŠKOLÁKOM
z celého Slovenska a Českej republiky
1000+
ÚČASTNÍKOM
letných škôl, konferencií, tréningov z radov učiteľov, študentov, žiakov a dospelých z celého Slovenska, Česka a strednej Európy
obrázok, kde učiteľka vysvetľuje text žiakovi
o projekte

fázy výstavby
kampusu:

obrázok kampusu zhora
I. Fáza výstavby

Základná
škola a infraštruktúra kampusu

obrázok strednej školy na kampuse
II. Fáza výstavby

Stredná
škola

obrázok kaštieľa a detí
III. Fáza výstavby

Vysokoškolské kolégium s internátom

I. FÁZA VÝSTAVBY

ZÁKLADNá ŠKOLa

Prvá fáza výstavby zahŕňa budovu základnej školy. Základná škola je navrhnutá pre 320 žiakov a zhruba 36 pedagogických a nepedagogických pracovníkov. Spolu so školou je navrhnutá potrebná infraštruktúra a napojenie na dopravnú komunikáciu pre celý Kampus Kolégia Antona Neuwirtha.

Stavebné objekty:

Základná škola CITADELA
Viacúčelové ihriská
Parkoviská a príjazdové komunikácie
Infraštruktúra kampusu
Sady a spevnené plochy
Prístrešok na odpady a tepelné čerpadlá
Oplotenie areálu
Odhadovaná cena I. fázy výstavby je vyčíslená na:
7 076 656 eur
VIZUALIZÁCIE BUDOVY ZŠ CITADELA
obrázok základnej školy z juhozápadného pohlľadu
južný pohľad na základnú školu
obrázok interiéru základnej školy

Tento projekt je rozširovaním, akceleráciou a stabilizáciou mnohého z toho, čo už roky robíme v Kolégiu Antona Neuwirtha.

15+

rokov KLASICKÉHO VZDELÁVANIA

V Kolégiu Antona Neuwirtha prinášame už viac ako 15 rokov špičkové humanitné vzdelávanie, ktoré podporuje a kultivuje občiansku spoločnosť.

KLADIEME dôraz
na excelentnosť

Kladieme dôraz na excelentnosť, schopnosť poctivo myslieť, sústrediť sa, rozumieť textu a presvedčivo komunikovať vlastný názor v konfrontácii s najnáročnejšími umeleckými a intelektuálnymi dielami našej kultúry.

Dôraz na ZODPOVEDNOSŤ ZA ROZVOJ SLOVENSKA

Veríme, a dáta absolventov to potvrdzujú, že naša forma vzdelávania vedie mladých k zodpovednosti za ich vlastný život a ochote sa aktívne podieľať na rozvoji a napredovaní vlastnej krajiny.
1500+

absolventov všetkých NAŠICH PROGRAMOV ročne

Vysokoškolské Kolégium, Základná škola Citadela, online semináre platformy Kolégium ONLINE a Akadémia veľkých diel na školách po celom Slovensku spolu každoročne vzdelávajú viac ako 1500 účastníkov rôznych vekových kategórií.

Vedeli ste, že...?

Z celkového počtu 243 absolventov vysokoškolského programu Kolégia...
98%
absolventov sa po štúdiách v zahraničí rozhodlo vrátiť a pôsobiť na Slovensku.
70+
absolventov pracuje v neziskovom sektore alebo vo verejnej službe.
50+
absolventov sa v súčasnosti venuje PhD výskumu alebo vysokoškolskému štúdiu.
25%
absolventov pracuje v biznisovom sektore.

Absolventi programov Kolégia pokračujú v štúdiu na prestížnych univerzitách po celom svete

profile image of Pavol Kosnáč

PRÍBEHY NAŠICH
ABSOLVENTOV

Vplyv Kolégia dostatočne doceňujem až dnes. Urýchlilo môj akademický, ale posilnilo aj osobný rozvoj. Nepochybujem, že bez Kolégia by bolo pre mňa oveľa ťažšie si upratať v živote, a zároveň sa pripraviť na prijímacie konanie na Oxfordskej univerzite.

Pavol Kosnáč

zakladateľ DEKK Inštitútu
absolvent vysokoškolského programu
a Oxfordskej univerzity

POVEDALI
O NÁS

Očakával som, že Kolégiu bude niečo špeciálne. Zistil som, že je to niečo výnimočné - bystrí a oddaní mladí muži a ženy, ktorí sa modlitbou a štúdiom formujú ako odhodlaní hľadači pravdy a odvážni hovorcovia pravdy. Naplnili ma inšpiráciou a nádejou.

ROBERT P. GERGE

McCormick profesor právnej filozofie, Princetonská univerzita
hosťujúci profesor, Harvardská univerzita

PODPORTE NÁS

Jedine s vašou podporou budeme môcť rozšíriť a poskytnúť dostatočne rozsiahly vzdelávací priestor pre kultiváciu talentu, ktorý bude rozhodovať o budúcnosti Slovenska.

PODPORTE LEPŠIE VZDELÁVANIE

Pridajte sa k ľuďom, ktorým záleží na Slovensku a jeho napredovaní a podporte výstavbu Kampusu Kolégia Antona Neuwirtha. Postavme spoločne domov lepšiemu vzdelávaniu.

BOLO VYZBIERANÝCH
15 470,94€

Ciele
zbierky

Do konca februára 2026 chceme v rámci zbierky pre projekt Kampusu Kolégia Antona Neuwirtha vyzbierať celkovo:
1 780 000€.

Spustenie zbierky:
24. februára 2024

Koniec zbierky:
24. februára 2026

IBAN

SK47 0900 0000 0052 1348 0952

DOHODNITE SI STRETNUTIE

kampus@kolegium.org

7.076.656€
Odhadovaná cena školy s kampusovou infraštruktúrou
5.295.040€
Žiadosť o NFP z Plánu obnovy
1.780.000€
CieĽ Zbierky na 1. fázu kampusu

Možnosti podpory
PROJEKTU

Vyberte si kategóriu a pridajte sa k podporovateľom Kampusu Kolégia Antona Neuwirtha:

Klinec

1 000€
V tejto kategórii hľadáme 20 darcov.
DOHOdnITE si stretnutie

Doska

5 000€
V tejto kategórii hľadáme 8 darcov.
DOHOdnITE si stretnutie

svorník

10 000€
V tejto kategórii hľadáme 7 darcov.
DOHOdnITE si stretnutie

klenba

50 000€
V tejto kategórii hľadáme 3 darcov.
DOHOdnITE si stretnutie

Pilier

100 000€
V tejto kategórii hľadáme 3 darcov.
DOHOdnITE si stretnutie

Brána

500 000€
V tejto kategórii hľadáme 1 darcu.
DOHOdnITE si stretnutie

Základný kameň

800 000€
V tejto kategórii hľadáme 1 darcu.
DOHOdnITE si stretnutie

podmienky
zbierky

Peniaze zo zbierky môžu byť použité na:

stavbu a rekonštrukciu ktorejkoľvek z budov Kampusu Kolégia Antona Neuwirtha
vonkajšiu parkovú úpravu, komunikácie a športoviská
projektovú dokumentáciu
splátky hypotéky

Peniaze zo zbierky nemôžu byť použité na:

bežnú prevádzku programov Kolégia Antona Neuwirtha (tie pokrýva ročná zbierka 2024, prípadne 2025)
BENEFITY

S vašou finančnou podporou bude možné:

Vytvoriť príležitosti a infraštruktúru pre identifikáciu, podporu a prepájanie mladých talentov.
Prostredníctvom klasického vzdelávania dlhodobo viesť k dôslednému hľadaniu pravdy s odvahou a pokorou.
Pripravovať a viesť mladú generáciu k lepšej schopnosti odpovedať na výzvy súčasnej doby.
Povzbudzovať mladých k pocitu zodpovednosti za napredovanie Slovenska a chuť aktívne sa podieľať na jeho rozvoji.
Credit card mockups

Odkaz od REKTORA A zakladateľa

Je našou zodpovednosťou a povinnosťou hľadať spôsoby, ako udržať poslanie Kolégia a všetkých jeho diel do budúcna. Chceme viesť mladých k celostnému poznávaniu pravdy a rozvíjaniu ich talentov. Pridajte sa k sieti donorov, ktorá má dnes už viac ako 750 členov z rôznych oblastí občianskej spoločnosti.

Martin luterán
zakladateľ a rektor Kolégia Antona Neuwirtha
absolvent Oxfordskej univerzity
DOHOdnITE si
stretnutie
profile image of Martin Luterán

video

ako to u nás vyzerá
Dashboard mockup
O Kolégiu

Čo je TO Kolégium Antona Neuwirtha?

Kolégium Antona Neuwirtha je zriaďovateľom vysokoškolského Kolégia - internátneho programu pre univerzitných študentov, súkromnej základnej školy Citadela, voľnočasového programu Akadémia veľkých diel pre základné a stredné školy, a platformy pre online vzdelávanie dospelých. Sídli v Ivanke pri Dunaji.

klasické vzdelávanie

Ako vzdelávame?

Na Slovensko už viac ako 15 rokov prinášame klasické slobodné vzdelávanie. Klasické vzdelávanie ponúka to najlepšie, čo vytvorila západná civilizácia spôsobom, ktorý vedie ku komplexnému rastu a celoživotnému učeniu. Takto vzdelaný človek bude:

Mať lepšiu schopnosť kriticky myslieť a vyvodzovať dôsledky pre osobný aj spoločenský život

Tvorivejší a schopnejší ponúknuť svoje talenty  službe druhým

Menej náchylný podľahnúť trendom, či únikom k rôznym extrémom a fundamentalizmom

Schopnejší sebareflexie a celoživotnej charakterovej formácie

Charakteristické prvky klasického vzdelávania

Dashboard mockup

1. Vzdelanie ako cieľ sám o sebe

znamená hľadať poznanie bez ohľadu na praktické využitie – učiť sa myslieť, chápať a kriticky analyzovať súvislosti medzi tvrdeniami. Takto chápané poznávanie má v konečnom dôsledku aj veľmi praktický dopad na život človeka a spoločnosti.

2. Stavia na “pleciach obrov”

študent je ponorený do veľkej konverzácie západnej civilizácie. Vzdeláva sa štúdiom pôvodných textov a významných diel autorov, ktorí formovali našu kultúru.

3. Celostný rozvoj

žiaka a študenta po všetkých stránkach - intelektuálnej, morálnej a duchovnej, prispieva k formovaniu jeho charakteru.

4. Tradícia siedmich slobodných umení

medzi ktoré patrí trivium (gramatika, logika, rétorika) a quadrivium (aritmetika, geometria, hudba a astronómia), zdokonalené na stredovekých univerzitách ako napríklad na Oxfordskej univerzite.

5. Pedagogika s ohľadom na vývin

rešpektuje rôzne vývinové fázy človeka a prispôsobuje im pedagogické metódy.

NÁŠ TÍM

Kto stojí za projektom

Rada poradcov
Kolégia Antona Neuwirtha:
profile image of Samuela Harmáčková
Samuela Harmáčková OSU
provinciálna predstavená sestier Uršulínok
profile image of Michal Hrabovec
Michal Hrabovec
spoluzakladateľ a prezident, Anasoft
profile image of Daniela Ostatníková
Daniela Ostatníková
prednostka Fyziologického ústavu LFUK
profile image of Pavol Karaba
Pavol Karaba
podnikateľ, filantrop a lokálny politik
profile image of Štefan Šulek
Štefan Šulek
generálny riaditeľ, HPK engineering a.s.
profile image of Jolana Šuleková
Jolana Šuleková
riaditeľka Centra Dorka
profile image of Cyril Vasiľ
Mons. Cyril Vasiľ SJ
gréckokatolícky biskup
profile image of Anna Záborská
Anna Záborská
lekárka, politička a dcéra Antona Neuwirtha
profile image of Vladimír Záborský
Vladimír Záborský
architekt, syn L. Záborského
profile image of Stanislav Zvolenský
Mons. Stanislav Zvolenský
arcibiskup-metropolita Bratislavskej arcidiecézy
Rektorát a riaditelia programov
Kolégia Antona Neuwirtha
profile image of Martin Luterán
Martin Luterán
Rektor Kolégia Antona Neuwirtha
profile image of Juraj Miština
Juraj Miština
Riaditeľ pre rozvoj
profile image of Miroslava Duranková
Miroslava Duranková
Riaditeľka Akadémie veľkých diel
profile image of Branislav Kuljovský
Branislav Kuljovský
Riaditeľ vysokoškolského programu Kolégia
profile image of Slávka Kubíková
Slávka Kubíková
Prorektorka Kolégia pre primarne vzdelávanie
profile image of Martin Mihálik
Martin Mihalik
Riaditeľ základnej školy CITADELA
Správna rada
Kolégia Antona Neuwirtha
profile image of Martin Luterán
Martin Luterán
predseda správnej rady
profile image of Martin Kolesár
martin kolesár
tajomník správnej rady
profile image of Daniela Horváthová
daniela horváthová
členka správnej rady
profile image of Lucia Krčméry
lucia krčméry
členka správnej rady
profile image of Mária Leitnerová
mária leitnerová
členka správnej rady
profile image of Pavol Poláček
pavol poláček
člen správnej rady
profile image of Soňa Leitnerová
soňa leitnerová
členka správnej rady
profile image of Michal Považan
michal považan
člen správnej rady
profile image of Slavomír Zrebný
slavomír zrebný
člen správnej rady
PRAVDA
DOBRO
KRÁSA
Logo Kolégia Antona Neuwirtha